What are the 5 most important triggers for people to start a PDI?
Wat zijn de 5 belangrijkste aanleidingen om een PI te starten?

Who receives most of the support of PDIs?
Wie ontvangt het meest ondersteuning van PI’s?

In which areas are PDIs investing?
In welke thema’s investeren PI’s?